Băng cố định khớp vai PresiTom VP-BKV-K1

Băng cố định khớp vai PresiTom VP-BKV-K1 cho người chấn thương, trật khớp: https://imedicare.vn/san-pham/bang-co-dinh-khop-vai-presitom-vp-bkv-k1/ Liên hệ: 1900.633.985
Chat với gian hàng
; //}